Behaviour of the Brown Hyena

The Brown hyena is not as vocal as the spotted hyena. They marked their set territories with droppings. Territories differ in size depending on the population density. In a set territory there can be up to 6 individuals normally from the same family all taking part in raising the cubs. Brown hyena is mostly solitary and seen singly.

 

Dit klink soos 'n bruin hiëna, maar is dit 'n jakkals?

Ben Erasmus doen navraag of die bruin hiëna in die nag ‘n harde skreegeluid soos ‘n jakkals uiter.  Sover sy kennis strek, maak bruin hiënas net gromgeluide.

Dr. Gerhard Verdoorn antwoord as volg:

"Die bruin hiëna uiter beslis nie enige harde skreegeluide nie. By hul kommunale woonplekke is daar ‘n ê-ê-ê-ê  geluid wat gemaak word as die dominante wyfie haar gewig rondgooi. Dit word dan meestal deur die onderdaniges geuiter. Die diere maak ook diep gromgeluide veral as hulle aggressief raak en gekonfronteer word, maar dit is nie ver hoorbaar nie. 

"Die geluide waarna Ben verwys is moontlik ‘n silwervos (draaijakkals) se roep, wat nogal baie na dié van die rooijakkals klink. Dit is ‘n harde roep wat baie ver, maar nie algemeen gehoor word nie." Gerhard het die geluide dikwels in die Kalahari gehoor waar die silwervosse volop was. Die witkwasjakkals wat in die natter oostelike dele van Suid-Afrika voorkom, het ook ‘n redelike harde roep, maar dit word min gehoor.