November 2019

The November 2019 newsletter expresses praise towards predation specialist Niel Viljoen for a course he conducted in the Upington district 

The Predation Management Centre (PMC) generates information leaflets on predators, and this month they focus on preventative management of the Black

The 6th chapter of the Scientific Assessment looks at the PAST AND CURRENT MANAGEMENT of predation on livestock.  The Scientific Assessment publication can also be downloaded https://predsa.mandela.ac.za/Scientific-Assessment-Publication 

Read the November newsletter, sponsored by Mertech Cable and Wire. 

ELEKTRIFISERING VAN GRENSHEININGS SINVOL VIR PREDASIEBESTUUR

Williston kleinveeboer Dr. Koos Louw is van mening dat elektrifisering van heinings as koste-effektiewe hulpmiddel in predasiebestuur op ekstensiewe kleinveeboedery gebruik kan word.

Predasie bly vir boere een van die grootste struikelblokke in hul pogings om suksesvol/volhoubaar ekstensief met kleinvee te boer.  In die Williston omgewing, wat tans in ‘n 6-7 jaar droogte gewikkel is, word predasiebestuur effens afgeskeep omrede baie boere tans in kleiner kampe, lamhokke en/of voerkrale laat lam.

Gemeet aan inligting wat dr. Louw vanaf medeboere ingesamel het, en vir doeleindes van ‘n boere-som, is sy bevinding dat sonder deeglike instandhouding van grensheinings, boere ten minste 30%, en in alle waarskynlikheid nog ‘n hoër persentasie lammers aan predasie kan afstaan.

Sy berekening word op ‘n 5 000ha plaas gebaseer.  ‘n Boer met 500 ooie en ‘n moontlike speenpersentasie van 100% (dit mag selfs hoër wees) met ‘n elektrifiseerde heining en 70% daarsonder.

100% van 500 ooie = bruto inkomste van R500 000 per jaar.

70% van 500 ooie = bruto inkomste van R350 000 per jaar, aldus ‘n verlies van R150 000.

Elektrifiseringskoste sal natuurlik afhang van watter tipe heining jy reeds het en wat jou uiteindelike verwagting is.  Dr. Louw se ondervinding van elektrifisering van bodraad is nie goed nie, want rooikatte spring bo-oor, terwyl die elektrifisering van slegs onderdrade sterk aanbeveel word.  Aldus, maak seker dat onderdrade se elektrifisering 100% is voordat geld spandeer word aan bodraad.  Die onderste kragdraad moet nie hoër as 7 – 10cm vanaf die grond wees nie en die aanhegarms(off set) MOET stewig wees.  Doen moeite en gesels met medeboere in die omgewing om foute te beperk, want dit is nie nodig dat almal die wiel herontdek nie.

  • Om ‘n 1.1m heining met 6 sparre per 20m en 7 staaldrade op te gradeer na 1.1m met 12 sparre per 20m en 13 staaldrade sal jou ±R9,20 per meter kos.
  • Om ‘n jakkalsproef wat in redelike toestand is op te gradeer met ‘n nuwe onderdraad sowel as elektrifiseer gaan jou R5.10 per meter kos.
  • Om ‘n splinternuwe jakkalsproef heining 1.3m hoog met 1.2 m sifdraad(met 90mm ogie), sowel as elektrifiseer, gaan jou R22.80 per meter kos.

Om ‘n plaas wat min of meer 5000ha (5km x 10km) is, te omhein se koste is as volg:

  • Om ‘n 1.1m kampdraad heining op te gradeer en te elektrifiseer soos voorheen beskryf gaan R276 000.00(R9.20 per meter) kos, dus gaan jy dit binne 2 jaar betaal.
  • Meeste plase het mos darem jakkalsproef heining, die koste om bestaande jakkalsproef op te gradeer en te elektrifiseer gaan R153 000.00(R5.10 per meter) wees, dis werklik ‘n winskoop.
  • Vir ‘n splinternuwe jakkalsproef heining gaan dit jou dus ±R680 000.00(R22.80 per m), kos. Dus gaan jy binne 5 jaar ‘n nuwe heining kan betaal.

Belangrik om te weet

Die instandhouding van grensdrade is uiters noodsaaklik, want ‘n heining is net so goed soos die swakste plek in daardie heining.

Sover prakties moontlik, is dit noodsaaklik dat daar ‘n pad langs die kragdraad loop (onthou die eienaar se oog maak vet)

 

Daar is verskillende scenario’s vir die uitgawes en so is daar wat inkomste betrek, ook verskillende scenario’s. 

  • suiwer ekstensiewe boere wat lammers oor die skaal verkoop;
  • ekstensiewe boer met ‘n intensiewe komponent wat bv. lamhokke of lam in kleiner kamp by die huis en sterk lammers word dan in groter kampe uitgesit.
  • suiwer vleisprodusente
  • wol/sybokhaar produsente

Elke produsent se som verskil, MAAR een ding bly seker en dit is dat elektrifisering van grensheinings uiters koste effektief en een van die mees eko-vriendelike predasiebestuur metodes is.

“My pa het altyd gespot en gesê as jy in die Karoo wil grond koop moet jy jou somme by ‘n kerslig maak, want dan werk die somme beter” sê dr Louw, maar ‘n elektrifiseringsom kan jy egter in helder sonlig maak, hy KLOP!

Dr. Louw bedank mnr Frans van Niekerk van die plaas Bleskrans vir sy deeglik navorsing ivm elektrifiseringskostes.

Read more...

October 2019

The October 2019 newsletter projects the fifth chapter of the Scientific Assessment which looks at the LEGAL CONSIDERATIONS in the management of livestock predation.  The Scientific Assessment publication can also be downloaded https://predsa.mandela.ac.za/Scientific-Assessment-Publication 

Attempts by PMSA to influence legislation relating to predation. 

The next leaflet in the Predation Management Information Centre (PMiC) series covering the black-backed jackal. 

Read the October newsletter, sponsored by Mertech Cable and Wire. 

September 2019

The September 2019 newsletter projects the fourth chapter of the Scientific Assessment which looks at the ETHICAL CONSIDERATIONS in the management of livestock predation.  The Scientific Assessment publication can also be downloaded https://predsa.mandela.ac.za/Scientific-Assessment-Publication 

New developments whereby the predation forum is now a legal entity and the election of a vice chairman for Predation Management South Africa (PMSA). 

The next leaflet in the Predation Management Information Centre (PMiC) series covering the black-backed jackal. 

Read the September newsletter, sponsored by Mertech Cable and Wire. 

August 2019

The August 2019 newsletter projects the third chapter of the Scientific Assessment which looks at the SOCIO-ECONOMIC IMPACT of livestock predation and its prevention in South Africa.  The Scientific Assessment publication can also be downloaded https://predsa.mandela.ac.za/Scientific-Assessment-Publication 

Letter of gratitude from the Marydale agricultural union towards Niel Viljoen for the skill and knowledge he brings to farmers through his training courses. 

Line up of experts who shared their knowledge of predation through publications and media. 

Read the August newsletter, sponsored by Mertech Cable and Wire. 

July 2019

The July 2019 newsletter projects the second chapter of the Scientific Assessment which looks at the HISTORY of predator-livestock in South Africa.  The Scientific Assessment publication can also be downloaded https://predsa.mandela.ac.za/Scientific-Assessment-Publication 

The Predation Management Information Centre (PMiC), based at the University of Free State navigates to their website where the reader can get information leaflets on the black backed jackal. 

Read the July newsletter, sponsored by Mertech Cable and Wire. 

June 2019

The June newsletter focuses on the chairman's report of Guillau du Toit at the annual NWGA National Congress, where predation featured strongly.  

Predation specialist Niel Viljoen delivered a presentation at the annual NWGA National Congress where the message of "Predation rather than predator management" was encouraged. 

The listing of topics that were covered at the predation workshop as one of the sessions of SASAS Congress 2019. 

Read the June newslettersponsored by Mertech Cable and Wire. 

May 2019

The May 2019 newsletter projects the start of dissecting the Scientific Assessment where chapter 1 introduces the reader to the need for, and value of a scientific assessment of livestock predation in SA.  The Scientific Assessment publication can also be downloaded https://predsa.mandela.ac.za/Scientific-Assessment-Publication 

It further informs of the availability of the Predation Management Manual, which is a farmer's one-stop guide in identifying and managing predators. 

The Predation Management Information Centre (PMiC), based at the University of Free State, provides interesting information leaflets. 

East Cape farmers and farm laborers benefit from training on predation. 

Read the May newsletter, sponsored by Mertech Cable and Wire. 

 

 

 

 

Niel Viljoen Predation Management Programme

Monitor farms a source of good advice on predation management

The extensive training program conducted by predation specialist Niel Viljoen through Predation Management SA (PMSA) to train livestock producers, farm workers and professional predation management specialists, surely had its challenges under extreme drought conditions, with predators continuously changing and adapting their hunting preferences and consequently cause harm to livestock. The monitor farms established by the NWGA had a crucial role to play by constantly evaluating the effectiveness of different management tools that inform farmers through training to ensure the survival of their livestock and off-course the farming community as a whole.

Learning from experience and valuable information gained on these monitor farms over the past twelve years shows that training is extremely important to keep farmers well-informed. Training also empowers farmers with this ongoing process of not only adapting to predator behaviour but to implement pre-planned management strategies to reduce livestock losses.

Through this initiative of the PMSA, farmers can now look back on the achievements on monitor farms and learn by example, as management strategies are tested and evaluated on an annual basis. The valuable information gained on these monitor farms put livestock producers in a far better position than ever before to decide on the correct predation management program, combined with the different management strategies for that specific farm.

It is important to take into consideration the extremely harsh conditions experienced in livestock farming over the past four to five years, especially considering weather conditions and extreme drought in some parts of our country that farmers had to deal with. Monitor farms was a leading example of adapting to not only livestock and predator management strategies, but also the new challenges arising from outside the boundaries of the farm. The challenge surely was to try and keep a stable predation management plan in place no matter the impact of the drought. Stability through these extreme conditions was the key factor for financial benefit and a continued profitable enterprise. Losses other than predation especially from the drought have escalated to levels far more than expected. This had a ripple effect on some of our predators like the Black backed jackal, which by nature is a scavenger. The smell of dead animals in the air every night seems to have triggered this scavenger to more than normal hunting behaviour, leading to more casualties amongst livestock.

The drought had an indispensable effect on other animals not normally classified as predators that are causing damage to livestock. Forced by nature and the scarcity of their normal natural food source and driven by instinct, these animals had no other choice then to turn to a much easier prey, livestock. Examples of these animals that did have a direct effect on livestock losses are animals like the baboon, seagull, bush pig, Cape fox, African wildcat, Black eagle, Marchelle eagle and the biggest culprit of them all the honey badger. With all these new culprits threatening the livestock industry the challenge is up for even further improvement on training and management strategies.

With all these new challenges facing the livestock industry, the NWGA monitor farms remain of strategic importance to inform the content of the training program and advice on predation management to always be prepared to protect, secure and invest in a good and healthy biodiversity.

The financial support from AgriSETA, Wool- and Red Meat Industry is herewith acknowledged with appreciation

Click here to view the most recent report (2008 - 2019)  

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed