Code of Best Practices

Predation Management Manual

PREDASIEBESTUUR HANDLEIDING NOU BESKIKBAAR

Hierdie handleiding is 'n eenstopgids om produsente te help om die roofdierprobleem op hul plase asook die beste metode om dit te bestuur, binne die raamwerk van provinsiale- en nasionale omgewing, te identifiseer. Die oplossing is om 'n verskeidenheid metodes beskibaar te hê - 'n gereedskapkis van bestuurstoerusting. Die gids is nou beskikbaar by lidorganisasies van die Predation Management Forum (PMF), naamlik die Nasionale Wolkwekersvereniging van SA (NWKV), Rooivleisprodusente organisasie (RPO), Suid-Afrikaanse Sybokhaarkwekersvereniging (SAMGA) en Wilbedryf SA (WRSA).  Afrikaanse Gids

 

PREDATION MANAGEMENT MANUAL NOW AVAILABLE

This manual is a one-stop guide to help producers identify the problem of predators on their farms, as well as the best method to manage human-wildlife conflict, within the framework of provincial and national legislation.  The solution is to have a variety of methods available - a toolbox of management tools.  The guide is now available from all the member organisations of the Predation Management forum (PMF), namely the National Woolgrowers' Association of SA (NWGA), Red Meat Producers' Organisation (RPO), SA Mohair Growers' Association (SAMGA) and Wildlife Ranching SA (WRSA).  English Manual.

Read more...

Best practices for managing predation in South Africa

Livestock farmers have a constitutional right and responsibility to take care of their animals and to protect it from all potential threats such as extreme weather conditions (cold, heat, droughts, fires etc.) as well as theft and predators of course.  This framework focuses on the best ways to manage predation.  This framework focuses on the best ways to manage predation.  Livestock farmers will find this helpful in their attempt to protect their animals against predators.  English version.

Read more...

Beste praktyke vir predasiebestuur in Suid-Afrika

Lewendehaweprodusente het die konstitusionele reg en verantwoordelikheid om hul vee te versorg en te beskerm teen alle potensiële bedreigings soos uiterste klimaatstoestande (koue, hitte, droogtes, vloede, brande, ens.), asook teen diefstal en uiteraard teen roofdiere. Hierdie raamwerk van beste praktyke fokus op predasiebestuur en –beheer hanteer ‘n aantal (maar is nie beperk daartoe nie) metodes wat produsente as riglyn kan gebruik (alleen of in kombinasie) ten einde hul vee teen predatore te beskerm.  Afrikaanse weergawe

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed