Predation Management Manual Featured

PREDASIEBESTUUR HANDLEIDING NOU BESKIKBAAR

Hierdie handleiding is 'n eenstopgids om produsente te help om die roofdierprobleem op hul plase asook die beste metode om dit te bestuur, binne die raamwerk van provinsiale- en nasionale omgewing, te identifiseer. Die oplossing is om 'n verskeidenheid metodes beskibaar te hê - 'n gereedskapkis van bestuurstoerusting. Die gids is nou beskikbaar by lidorganisasies van die Predation Management Forum (PMF), naamlik die Nasionale Wolkwekersvereniging van SA (NWKV), Rooivleisprodusente organisasie (RPO), Suid-Afrikaanse Sybokhaarkwekersvereniging (SAMGA) en Wilbedryf SA (WRSA).  Afrikaanse Gids

 

PREDATION MANAGEMENT MANUAL NOW AVAILABLE

This manual is a one-stop guide to help producers identify the problem of predators on their farms, as well as the best method to manage human-wildlife conflict, within the framework of provincial and national legislation.  The solution is to have a variety of methods available - a toolbox of management tools.  The guide is now available from all the member organisations of the Predation Management forum (PMF), namely the National Woolgrowers' Association of SA (NWGA), Red Meat Producers' Organisation (RPO), SA Mohair Growers' Association (SAMGA) and Wildlife Ranching SA (WRSA).  English Manual.

Last modified onTuesday, 07 May 2019 08:15