Beste praktyke vir predasiebestuur in Suid-Afrika

Lewendehaweprodusente het die konstitusionele reg en verantwoordelikheid om hul vee te versorg en te beskerm teen alle potensiële bedreigings soos uiterste klimaatstoestande (koue, hitte, droogtes, vloede, brande, ens.), asook teen diefstal en uiteraard teen roofdiere. Hierdie raamwerk van beste praktyke fokus op predasiebestuur en –beheer hanteer ‘n aantal (maar is nie beperk daartoe nie) metodes wat produsente as riglyn kan gebruik (alleen of in kombinasie) ten einde hul vee teen predatore te beskerm.  Afrikaanse weergawe

 

 

Last modified onMonday, 15 February 2016 10:31